مهندسین ایران زمین

منوي اصلي

آرشيو مطالب

لينکستان

ساعت

امکانات

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 16
بازدید هفته : 1
بازدید ماه : 138
بازدید کل : 16048
تعداد مطالب : 20
تعداد نظرات : 3
تعداد آنلاین : 1
این همه دوست دارم مخصوص کیست؟

تو این دنیا فقط یه نفر هست که لایق این همه دوست داشتنه اونم کسی نیست به جز مادرم.

نويسنده: امیر تاريخ: سه شنبه 8 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

دوست دارم

وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

انواع مرد

اروپایی:یه زن داره یه دوست دختر(زنشو بیشتر از دوست دخترش دوست داره(

مرد امریکایی: یه زن داره یه دوست دختر(دوست دخترشو بیشتراز زنش دوست داره)

 مرد ایرانی:یه زن داره سی تا دوست دختر(مامانشو  رو از همه بیشتر دوست داره)

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

مشخصات یک پسر خوب:

 ۱- پسره خوب تنهایی میره سینما وپارک

۲ یه پسره خوب بعد از تک زنگ سراغه تلفن نمیره

۳ یه پسره خوب وقته برگشتن به خونه ماشینش بوی اُدکلنه زنونه نمیده

 ۴- یه پسره خوب تو کلاسّه دانشگاه تا شعاع ۳ متری هیچ خانومی نمیشینه

 ۵ یه پسره خوب پس از اتمام صحبت گوشی تلفنو بوس نمیکنه 

 ۶ یه پسره خوب وقتی میاد خونه قرمزیه رُژه لب رو صورتش دیده نمیشه

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

تقدیم به کسی که میدونم دوستم داری ولی...

مثل آســــــمان می مانی!

دوســــــتت دارم

اما نمیتوانم داشـــته باشمت...!

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

زندگی

زنـــدگی یک بازی درد آور است

زنـــدگی یک اول بــی آخـــــر است 

لمـــس بایـــد کرد این انـــــدوه را

بر کمـــر بایـــد کشید این کـــــوه را 

زنـــدگی را با همیـــن غـــــم ها خــــوش است

باهمیـــــن بیش و همیـــن کــــم ها خــــوش است

زنـــدگی کردیم امـــــا باختیـــــم

کـــاخ خودرا روی دریـــــا ساختیـــــم

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

تبریک سال نو

 

 

خــداونــــدا تقـــدیـــر دوستــــان را در ســــال آینــــده به گــونـه ای قرار

 بــــده که در پــــایــــان ســــال از گذشتــــه خــــود افســــوس نخـورنــــد 

 

*سال نو مبارکــ*

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

بازم سخنی از ته دلم

خوشبختی ما درسه جمله است:تجربه از دیروز،استفاده از امروز

 

و امید به فردا.

ولی مابا سه جمله دیگر زندگیمان را تباه می کنیم:حسرت دیروز

اتلاف امروز،ترس از فردا.

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

به افتخار بعضیا

به افتخاراونایی که می دونی هیچ وقت نمی توني بهشون زنگ بزني

 

ولي بازم دلت نمياد شمارشونوازدفترچه تلفن همراهت پاك كني.

به افتخار عقرب!

كه به خواري تن نمي ده

بايدتوضيح بدم:عقرب وقتي توآتيش مي ره ودورش روآتيش ميگيره

براي اين كه كسي ناله هاشو نشنوه بانيش خودش رو مي كشه.

به افتخار سيم خاردار!

كه پشت رو نداره.

به افتخار اوني كه باخت،تا رفيقش برنده بشه.

به افتخار دريا!

كه ما هي هاي گنديده شو دور نمي ريزه.

به افتخار همه اونايي كه مثل گل آفتابگردان اند.

چون به گل آفتابگردان گفتن:چراشبها سرت راپايين مي اندازي؟

گفت:ستاره چشمك مي زند،نمي خواهم به خورشيد خيانت كنم.

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

فکر میکنی از کدوم دسته هستی؟خودتی دیگه خداییش منصفانه قضاوت کن.

انسان های بزرگ درباره عقاید سخن می گویند.

 

انسان های متوسط درباره وقایع سخن می گویند.

انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

            ****************

انسان های بزرگ درد دیگران را دارند.

انسان های متوسط درد خودشان را دارند.

انسان های کوچک بی دردند.

          ****************

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند.

انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند.

انسان های کوچک عظمت خودرا در تحقیر دیگران می بینند.

          ****************

انسان های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند.

انسان های متوسط پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارد.

انسان های کوچک می پندارندپاسخ همه ی پرسش هارامی دانند.

          ****************

انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.

انسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.

انسان های کوچک مسئله ندارند.

          ****************

انسان های بزرگ سکوت را بر سخن گفتن برمی گزینند.

انسان های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن برمی گزینند.

انسان های کوچک باسخن گفتن بسیار،فرصت سکوت رااز خود

می گیرند.

نويسنده: امیر تاريخ: دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:, موضوع: <-PostCategory-> لينک به اين مطلب

درباره وبلاگ
سلام خوش آمدید.

نويسندگان

لينکهاي روزانه

جستجوي مطالب

طراح قالب

© All Rights Reserved to eshgholanetarin.LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.Com